Advertisement

SPK açıkladığı ilke kararıyla para piyasası fonlarına, fonun en az yüzde 50'sini mevduat/katılma hesaplarında değerlendirme kuralı getirdi.

Çarşamba günkü SPK Bülteni'nde yer alan karara göre tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon toplam değerinin yüzde 6'sını aşamayacak.

Bültende “Söz konusu fonlar tarafından ters repo işlemlerine ve Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemlerine yapılan yatırımın toplam tutarı ise fon toplam değerinin %40’ını aşamaz.” dendi.

Ayrıca, para piyasası fonlarından alınan yönetim ücretinin, fon izahname ve yatırımcı bilgi formlarında yer alan mevcut yönetim ücretinin yarısı oranında uygulanmasına karar verildi.

Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge yapılan değişikliği Bloomberg HT'ye yorumladı. Tözge bu değişiklikteki amacın fonların mevduata ve banka mevduatlarına yönlendirilmesi olduğunu belirterek "Bankacılık sektörünün özellikle kredi verme potansiyelini daha artırması bakımından alınmış bir karar olarak değerlendirilebilir" yorumunu yaptı.