Advertisement

PWC Türkiye Başkanı Haluk Yalçın Bloomberg HT'deki "Üst Düzey" programına konuk oldu.

Yalçın küresel CEO Araştırması'nda yer alan, Türk ve yabancı CEO'ların en çok endişe duydukları riskleri sıraladı. Yalçın yabancı yatırımcının çeşitli nedenlerle Türkiye'ye ihtiyatlı baktığını belirtti.

Bu hafta Davos'ta 23. "Küresel CEO Araştırması"nı açıkladınız; hangi başlıklar öne çıktı, yöneticilerin 2020'den beklentileri neler?

Haluk Yalçın: Belirsizlik büyüme beklentilerini baltalıyor deniyor, siber alanda güvenlik oldukça büyük bir kaygı, yeni yetenekleri geliştirme yeteneği öncelikli geliştirilmesi gereken alan olarak görülüyor ve iklim değişikliği çok fazla öne çıkıyor.

Yöneticilerin risk olarak gördüğü konular hangisi, hem yabancı yöneticilerin, hem de Türk yöneticilerin?

Haluk Yalçın: Aşırı regülasyon yine tepede. Hükümetlerin düzenlemeleri konusunda, popülist yaklaşımlara karşı ve ticaret savaşlarının getireceği düzenlemeler karşısında CEO'lar biraz daha emniyetli sularda kalmayı tercih ediyorlar. Yatırım kararlarını alırken bile başka bir coğrafyaya gitmeyi tekrar gözden geçiriyorlar. İkinci sırada ticaret savaşları var, sonra belirsiz ekonomik büyüme geliyor ve siber tehditler var.

Dünya CEO'ları 2009 senesinden bu yana büyüme hakkında en kötümser seneyi yaşıyorlar. Risk olarak Türkiye'deki CEO'ların %70'i birinci sıraya döviz kuru dalgalanmalarını koyuyor. Yüzde 52'si politika belirsizliğini koyuyor. Hemen arkasından da jeopolitik belirsizlik geliyor. Fırtınalı bir ortamda yaşayan CEO'ların otomatik olarak alacağı önlemleri, dikkate alacağı konuları çok güzel özetliyor. IMF'nin %3.3 olan küresel büyüme oranının da bizim öngördüğümüz kadarıyla 2.4'e kadar inme ihtimali var.

Küresel CEO'ların büyümeyi öngördükleri ülkeler neresi, tabiî ki bu beklentiler yatırımlar için de büyük önem arz ediyor..?

Haluk Yalçın: Türk CEO'lar için büyümeyi en çok öngördükleri ülkeler sırasıyla Amerika %21 ile ilk sırada, Çin %19 ile ikinci, %17 ile Almanya, sonra Rusya geliyor.

Küresel CEO'lara bakarsak %30 ile ABD birinci sırada, Çin %29 ile ikinci, %13 ile Almanya üçüncü ve Hindistan %9 ile dördüncü.

Yatırım açısından Türkiye'ye ilgiyi nasıl değerlendirirsiniz?

Haluk Yalçın: Herkes Türkiye'yi gözlemliyor, ama girip girmeme konusunda hem regülasyonlar tarafında, hem de jeopolitik durum ile alakalı gerginlikleri dikkate alarak ihtiyatlı bakıyorlar. Bu ilgi 2020 yılında sergilenecek performansla doğru orantılı işleyecektir. Uluslararası doğrudan yatırımı destekleyici kararlar alabilirsek çok iyi olacak. Ayrıca buraya gelen fonlara da doğru yere geldiklerini gösterecek adımlar atılması lazım.


İnsan kaynağımızı çok iyi kullanmamız ve teknolojiyi mükemmel kullanmamız gereken bir 10 yıla giriyoruz. Yapay zekaya hükmedecek gençleri teknolojinin en iyi olanaklarınla donatmamız, en iyi eğitim olanaklarıyla geleceğe hazırlamamız lazım.