Advertisement

Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası” 2021 yılı ödülü düzenlenen online törenle takdim edildi.

2021 yılına ait ödül etkin piyasalar, rasyonel beklentiler ve ihale modelleri konularındaki üstün bilimsel katkılarından dolayı Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde Ralph ve Mary Otis Isham Kürsüsü Ekonomi Profesörü olarak görev yapan Ali Hortaçsu'ya verildi.

Törende konuşan, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Nur Yalman, bu yıl Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nı dünya çapında ilham veren çalışmaları nedeniyle ekonomi alanında bir bilim insanına vermekten büyük gurur duyduklarını belirtti.

Prof. Dr. Hortaçsu: Yeni nesilleri yetiştirmek en büyük sorumluluğumuz

Çalışmalarında, piyasaların verimliliğinin deneysel yaklaşımlarla değerlendirilmesine odaklanan Hortaçsu, bireysel davranışların arkasında yatan tercihleri ve teknoloji parametrelerini öngörmek üzere incelenen mikro seviyedeki detaylı piyasa verilerini kullanıyor.

Öngörülen tercihleri ve teknolojik parametreleri kullanarak ölçütler oluşturmakta ve gözlenen piyasa sonuçlarının verimliliğe ne derece yakın olduğunu incelediğine dikkat çeken Prof. Dr. Ali Hortaçsu şöyle devam etti: “Mikroekonomiyi çok sevdim, daha iyi anlayabileceğimi düşündüm. Ufak bir ekonomik sistemi tamamıyla matematiksel olarak tanımlayabilmek mümkün olabilir diye düşündüm. Tezimi ihaleler üzerinden, ihalelerin istatistikte modellenmesi olarak yazdım ve sonradan bu temanın bu yaklaşımın çok daha değişik alanlara uygulanabileceğini fark ettim. İhalelerden yola çıkarak, internetteki ihaleleri inceleyen makaleler yazdım. Genel olarak piyasalarda davranış nasıl gerçekleşir. Yani piyasalarda verimlilik nasıl artırılabilir gibi sorular odak noktam. Gerçek mikro verilerden yola çıkarak, kişilerin ekonomik tercihlerini nasıl belirledikleri üzerinde de çalışıyorum. Özellikle pazarlardaki verimliliği inceliyorum. Finansal pazarlar, internet pazarları ve enerji pazarları verilerine ulaşıyor ve onlardan matematik modeller kuruyor ve kestirimler yapıyorum. İnsanların ekonomik tercihlerini nasıl belirlediklerini ve tercihleri yaparken kişinin kullandığı bazı yöntemleri de modellemiş oluyorum."