Advertisement

Türkiye'de ruhsat almış ve sermayesinin çoğunluğu Hazine ve Maliye Bakanlığına ait reasürans şirketlerine devredilen riskler için kat sayı sıfır olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının "Sigorta ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinin Sermaye

yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine

ilişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Reasürans riski hesabında, toplam reasürans primi dikkate alınıp Türkiye'de kurulmuş havuzlara devredilen riskler için katsayı sıfır olarak uygulanırken, yeni düzenlemeyle Türkiye'de ruhsat almış ve sermayesinin çoğunluğu bakanlığa ait olan reasürans şirketlerine devredilen riskler için de söz konusu katsayı sıfır olarak belirlendi.