Advertisement

TCMB verilerine göre Nisan ayında virüs etkisiyle dip seviyeyi gören reel kesim güven endeksi Haziran'da önceki aya göre 15.7 puan artarak 92.6'ya yükseldi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 16,3 puan artarak 89,8 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 3,4 puan artarak yüzde 66'ya yükseldi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 3,1 puan artarak yüzde 65,8 oldu.