Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2019 yılı Haziran ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre 2019 yılı Haziran ayında Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), bir önceki aya göre 3.6 puan artarak 102.5 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir.

Merkez bankası anketine göre mevsimsellikten arındırılmış RKGE, Mayıs ayındaki 94.7 seviyesinden aynı dönemde 99.6'ya yükseldi.

Kapasite kullanım oranı Haziran'da yüzde 76.1'den yüzde 77.1'e yükseldi.


 

 

Kapat