Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ocak ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. Buna göre, RKGE, ocakta bir önceki aya göre 0,5 puan artarak 103,6 seviyesinden 104,1'e yükseldi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aya yönelik üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı, toplam istihdam sayısı beklentileri ile genel gidişat değerlendirmeleri endeksi artış yönünde etkiledi.

Öte yandan sabit sermaye yatırım harcaması, son üç aydaki ve mevcut toplam sipariş miktarı ile mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmelerin endeks üzerindeki etkisi azalış yönünde oldu.

Mevsimsellikten Arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RGKE-MA) ise ocakta bir önceki aya göre 2,3 puan azalarak 106,4 puana indi.

- Gelecek üç ayda üretim hacminde artış beklentileri güçlendi


Son üç aya yönelik değerlendirmeler kapsamında ocakta üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyir, geçen yılın aralık ayına göre zayıfladı. İç piyasa sipariş miktarı ile ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir ise azalış bekleyenler lehine döndü.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında, mevcut mamul mal stoklarının ise mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler güçlenerek devam etti.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelere bakıldığında, ocakta üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentiler güçlendi.

Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasında artış bekleyenler lehine olan seyir zayıflarken, gelecek üç ayda istihdamda artış bekleyenler lehine olan seyir güçlenerek sürdü.


- ÜFE beklentisi yüzde 13,3'e geriledi


Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir güçlendi. Bu göstergede gelecek üç ayda artış yaşanacağını bekleyenler lehine olan seyir ise zayıfladı. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentileri güçlenerek devam etti.

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentisi ocakta bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 13,3 seviyesinde gerçekleşti.

Ocak ayında, ankete katılan 1784 iş yerinin yüzde 48,7'si üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtti. Katılımcıların yüzde 20,8'i ise talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu bildirdi. Talep yetersizliğini sırasıyla mali imkansızlıklar, ham madde ve ekipman ile iş gücü yetersizliği ve diğer faktörler izledi.

Son üç ayda yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin bir önceki dönemde azalış bildirenler lehine olan seyir artış bekleyenler lehine döndü. Avrupa Birliği içindeki ve dışındaki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış yönlü değerlendirmeler ise zayıflayarak devam etti.

Ocakta bir önceki aya kıyasla, içinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda daha iyimser olanların oranı yüzde 16,8'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 74,9'a yükselirken, daha kötümser olduğunu bildirenlerin oranı yüzde 8,3'e geriledi.

Kapasite kullanımı azaldı

TCMB tarafından yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1784 iş yeri tarafından ocak ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ocakta bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 75,5'e geriledi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 75,8'e düştü.

 

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar 2018 2019 2020
Ocak 78,2 74,4 75,5
Şubat 77,8 74,0  
Mart 77,8 74,3  
Nisan 77,3 75,0  
Mayıs 77,9 76,3  
Haziran 78,3 77,1  
Temmuz 77,1 76,2  
Ağustos 77,8 76,6  
Eylül 76,2 76,3  
Ekim 75,4 76,4  
Kasım 74,1 77,2  
Aralık 74,1 77,0