Advertisement

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), ağustosta bir önceki aya göre 4,2 puan artarak 102,5 seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ağustos ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

Buna göre, RKGE ağustosta bir önceki aya göre 4,2 puan artarak 98,3 seviyesinden 102,5'e çıktı.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki üretim hacmi, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı olmak üzere tüm alt endeksler RKGE'yi artış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 5,5 puan artarak 102,1 seviyesine yükseldi.

ÜFE beklentisi yüzde 20,0

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki ay seviyesinde devam etti. İhracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir artış bildirenler lehine dönerken, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir ise güçlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler zayıflayarak devam etti.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir güçlendi. İç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir ise bir önceki ay seviyelerinde devam etti. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ve gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler güçlenerek devam etti.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentileri zayıflayarak devam etti. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak yüzde 20,0 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 12,2'ye, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 77,5'e yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 10,3'e geriledi.

Kapasite kullanım oranı yüzde 76.2'den yüzde 76.6'ya yükseldi

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 76,6'ya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, ağustos ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 790 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Buna göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 76,6 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) 0,3 puan yükselerek yüzde 76,2 oldu.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar 2018 2019
Ocak 78,2 74,4
Şubat 77,8 74,0
Mart 77,8 74,3
Nisan 77,3 75,0
Mayıs 77,9 76,3
Haziran 78,3 77,1
Temmuz 77,1 76,2
Ağustos 77,8 76,6
Eylül 76,2  
Ekim 75,4  
Kasım 74,1  
Aralık 74,1

AA