Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından eylül ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

Buna göre, RKGE, eylülde bir önceki aya göre 3,7 puan azalarak 102,5 seviyesinden 98,8'e geriledi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, genel gidişat, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve gelecek 3 aydaki toplam istihdam miktarı olmak üzere tüm alt endeksler RKGE'yi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 2,4 puan azalarak 99,7 seviyesinde gerçekleşti.

- ÜFE beklentisi yüzde 18,4

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyir azalış bildirenler lehine döndü. İç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler, ihracat sipariş miktarında ise artış bildirenler lehine olan seyir zayıflayarak devam etti.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler güçlendi.

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir zayıflarken, iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir azalış bekleyenler lehine döndü. Gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler zayıflayarak devam etti.

Ortalama birim maliyetlerde, son 3 ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir güçlendi. Gelecek 3 aydaki satış fiyatı artış beklentileri ise zayıfladı.

Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi, bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak yüzde 18,4 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 13'e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 15,7'ye yükselirken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 71,3'e geriledi.

Kapasite kullanımı geriledi

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 76,3 oldu. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) 0,2 puan gerileyerek yüzde 76,0 oldu. 

 Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar 2018 2019
Ocak 78,2 74,4
Şubat 77,8 74,0
Mart 77,8 74,3
Nisan 77,3 75,0
Mayıs 77,9 76,3
Haziran 78,3 77,1
Temmuz 77,1 76,2
Ağustos 77,8 76,6
Eylül 76,2 76,3
Ekim 75,4  
Kasım 74,1  
Aralık 74,1