Advertisement
EKONOMİK VERİLER VE GÜNDEM ABONE OL

Reel kesim güven endeksi Mart ayında gerileme kaydetti.

Endeks, bir önceki aya göre 1,3 puan azalarak 108,5 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak 108,2
değerini aldı.

TCMB'nin değerlendirmesine göre endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut toplam sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.

Genel gidişat, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etki yaptı.

Gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler ise bir önceki ay seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı ise yüzde 77,3 seviyesine yükseldi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış imalat kapasite kullanım oranı 78,2 seviyesinde gerçekleşti.