Advertisement

Reel kesim güveni Mayıs ayında sınırlı bir düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarına göre Mayıs'ta reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 110,3 seviyesine geriledi. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak 107,1 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endekslerine bakıldığında, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi negatif etkiledi.

TCMB ankete 1.746 işyerinin katıldığını belirtti.

Kapasite kullanım oranı da geriledi

TCMB Mayıs ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranlarını da açıkladı. Buna göre imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 75,3 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 75,2 oldu.