Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak 109,4 oldu.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 107 oldu.

Kapasite kullanım oranı geriledi

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 78'e yükseldi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde
78,1 oldu.