Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından nisan ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

Buna göre, RKGE nisanda bir önceki aya göre 3,4 puan artarak 102,1 seviyesinden 105,5'e yükseldi.

Endeksi oluşturananket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde RKGE'yi, "son üç aydaki toplam sipariş miktarı", "mevcutta bulunan toplam sipariş miktarı ile mamul mal stoku", "gelecek üç aya yönelik ihracat sipariş miktarı ve üretim hacmi" değerlendirmeleri artış yönünde etkiledi.

Öte yandan "genel gidişat", "gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı" ve "sabit sermaye yatırım harcaması"na ilişkin değerlendirmelerin endeks üzerindeki etkisi azalış yönünde oldu.

Mevsimsellikten Arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RGKE-MA) ise nisanda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak 100,0 puana çıktı.

- Gelecek üç aya yönelik ihracat siparişinde artış beklentileri güçlendi

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine
olan seyir nisanda bir önceki aya göre zayıfladı. Bu dönemde ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir ise güçlendi.

Mevcutta toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında kaldığı ve mamul
mal stoklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler ise zayıflayarak
devam etti.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelere bakıldığında, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir güçlendi. İç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir ise zayıfladı.

Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin de zayıfladığı görüldü.

- ÜFE beklentisi yüzde 22,5 seviyesine geriledi

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış yaşanacağını bekleyenler lehine olan
seyrin güçlenerek devam ettiği gözlendi. Öte yandan gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de güçlendiği görüldü.

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 22,5 seviyesinde gerçekleşti.

Bu yılın nisan ayında, ankete katılan iş yerlerinin yüzde 46,5'i üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtti. Bu dönemde, katılımcıların yüzde 18,8'i ise talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu, bu faktörü mali imkansızlıklar, ham madde ekipman yetersizliği ve iş gücü yetersizliğinin izlediğini bildirdi.


Son üç ayda yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış yönlü değerlendirmeler, bir önceki döneme göre zayıfladı. Avrupa Birliği içindeki ve dışındaki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış yönlü değerlendirmeler ise güçlenerek devam etti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 8,2'ye, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 74,3'e gerilerken, daha kötümser olduğunu bildirenlerin oranı yüzde 17,5'e yükseldi.

KAPASİTE KULLANIM ORANI ARTTI

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO) ise nisanda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 75 seviyesinde gerçekleşerek 4 yılın en düşük seviyesinden yükseldi. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,3 puan artışla yüzde 75'e çıktı.Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

 

Aylar 2018 2019
Ocak 78,2 74,4
Şubat 77,8 74,0
Mart 77,8 74,3
Nisan 77,3 75,0
Mayıs 77,9  
Haziran 78,3  
Temmuz 77,1  
Ağustos 77,8  
Eylül 76,2  
Ekim 75,4  
Kasım 74,1  
Aralık 74,1