Advertisement
TÜRKİYE MAKRO VERİLERİ ABONE OL

2022 yılı Kasım ayında reel kesim güven endeksi (RKGE) bir önceki aya göre 2,4 puan azalarak 97,9 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayımlanan reel kesim güven endeksini oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.


Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 101,3 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak yüzde 75,9 seviyesinde kaydedildi.