Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından şubat ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. Buna göre, RKGE, şubatta bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 104,1 seviyesinden 106,9'a yükseldi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı ve
son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.

Öte yandan, genel gidişat ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeks üzerinde azalış yönünde etkili oldu.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 106,7 seviyesinde gerçekleşti.

- Gelecek üç ayda üretim hacminde artış beklentileri güçlendi

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı gözlemlendi. İhracat sipariş miktarında bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyir artış bildirenler lehine dönerken, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir ise güçlenerek devam etti.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler zayıflarken, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler ise güçlendi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler
lehine olan seyir güçlenerek devam etti.

Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ile gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler de güçlendi.

- ÜFE beklentisi yüzde 13,1'e geriledi

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir güçlenerek devam ederken, gelecek üç ayda
artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ve gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentileri zayıfladı.

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak
yüzde 13,1 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 14,5'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 74,4'e gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 11,1'e yükseldi.

Kapasite kullanım oranı % 76'ya yükseldi

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranıbir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 76,0 seviyesinde gerçekleşti..Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 76,6 oldu.