Advertisement
TÜRKİYE MAKRO VERİLERİ ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, 2022 yılı Aralık ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 101,6 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

2022 yılı Aralık ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 741 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler ise bir önceki ay seviyesinde gerçekleşti.

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak 97,8 seviyesinde gerçekleşti.

Verinin 100'ün altında olması, anketin kapsadığı reel kesim temsilcilerinin ekonomik faaliyetlere ilişkin güveninin azaldığı, görünümün kötümser olduğu anlamına geliyor.

Kapasite kullanımı 0,6 puan arttı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Aralık'ta bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 76,5 seviyesine yükseldi.

Buna göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 76,4 seviyesinde gerçekleşti.