Advertisement

Merkez Bankası Veri Yönetişim İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından finansal kesim dışındaki firmaların Döviz varlık ve yükümlülükleri Mart 2022 dönemi verileri açıklandı.

Buna göre reel sektörün Mart'ta, Şubat ayına göre varlıklar 5 milyar 455 milyon dolar artarken, yükümlülükler 12 milyon dolar azaldı. Net döviz pozisyonu Şubat 2022 dönemine göre 5 milyar 466 milyon dolar azalarak 114 milyar 131 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracat alacakları arttı

Varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurtiçi bankalardaki mevduat 4 milyar 709 milyon dolar, yurdışına doğrudan sermaye yatırımları 412 milyon dolar ve ihracat alacakları da 210 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurtiçinden sağlanan nakdi krediler 1 milyar 206 milyon dolar azalırken, yurtdışından sağlanan nakdi krediler 453 milyon dolar ve ithalat borçları 741 milyon dolar arttı. Buna bağlı olarak reel kesim yükümlülükleri 12 milyon dolar azaldı.

Kısa vadeli yükümlük arttı

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Mart 2022 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Şubat 2022 dönemine göre 119 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli olanlar 1 milyar 325 milyon dolar azaldı. Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 884 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 310 milyon dolar arttı.

Mart 2022 döneminde kısa vadeli varlıklar 137 milyar 954 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 81.320 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası 56 milyon 635 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Şubat 2022 dönemine göre 4 milyar 39 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 29 düzeyinde oldu.