Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıkladığı finansal kesim dışındaki firmaların Döviz varlık ve yükümlülükleri verisine göre, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 4.355 milyon dolar azalırken, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1.885 milyon dolar ve 155 milyon dolar artış gösterdi. Dolar cinsinden varlık ise 2,382 milyon azaldı.

Kısa vadeli döviz yükümlülüklerinin toplam döviz yükümlülükleri içerisindeki payı ise yükselerek Mart 2020 seviyelerine ulaştı.

Mart 2021 döneminde kısa vadeli varlıklar 119.110 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 98.543 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 20.567 milyon dolar olarak gerçekleşerek Şubat 2021 dönemine göre 5.304 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 33 düzeyinde bulunuyor.

Mart 2021 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Şubat 2021 dönemine göre 19 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar 2.074 milyon dolar azaldı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 2.786 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 726 milyon dolar azaldı.