Advertisement
EKONOMİK VERİLER VE GÜNDEM ABONE OL

Reel kesim güven endeksi Temmuz'da bir önceki aya göre 2,7 puan azalarak 103,7 değerini aldı.

Böylelikle endekste Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviye kaydedildi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmelerin endeksi artış yönünde, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki üretim hacmi, genel gidişat ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmelerin endeksi azalış yönünde etkilediği görüldü.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 2,1 puan azalarak 102,5 oldu.

Aynı dönemde imalat kapasite kullanım oranı 0,6 puan artışla yüzde 78,2'ye yükseldi.