Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın finansal kesim dışındaki firmaların Döviz varlık ve yükümlülükleri verilerine göre, Haziran’da varlıklar bir önceki aya göre 420 milyon dolar artarken yükümlülükler 3 milyar 243 milyon dolar azaldı. Bu firmaların net döviz pozisyonu açığı ise bir önceki aya göre 3,6 milyar dolar azalarak 127,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Haziran ayında kısa vadeli varlıklar 126,5 milyar dolar olurken kısa vadeli yükümlülükler 68,1 milyar dolar oldu. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı ise yüzde 25 düzeyinde gerçekleşti.

TCMB’nin veri yayımlama takviminde yaptığı revizyonlardan sonra ise firmaların net döviz pozisyon açığı Mayıs ayında 37,0 milyar dolar azalarak 168,6 milyar dolardan 131,6 milyar dolara geriledi.