Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

BLOOMBERGHT ÖZEL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bugün getirdiği ve ihracatçılar tarafında tartışma yaratan reeskont kredilerinin kullanımına dönük düzenlemenin uygulama esaslarına Bloomberg HT ulaştı. Düzenleme, net ihracatçı şirketleri kapsamayacak.

Bloomberg HT’ye bilgi veren Merkez Bankası kaynakları, reeskont kredilerinin kullanımı konusunda getirilen Kur Korumalı Mevduata (KKM) dönüş düzenlemesinin tüm ihracatçıları kapsamadığını belirtti. Uygulama, ağırlıklı ithalatçı olup ihracatı karşılığı reeskont kredisi kullanmak isteyen ve DTH’ı bulunan işletmeleri içerecek.

Ağırlıklı ithalatçı olup elinde Dövizi bulunan, bu kaynağı döviz tevdiat hesaplarında tutan ve nakdi olmasına rağmen reeskont kredisinden yararlanmak isteyen işletmeler, DTH’larının düzenlemede belirtilen kısmını Kur Korumalı Mevduat hesabına dönüştürmek durumunda olacak.

Net ihracatçı olan, yani ihracatı ithalatından yüzde 10 fazla olan şirketler için reeskont kredisi kullanımında bu yükümlülük söz konusu olmayacak. Ayrıca, DTH’ı olmayan şirketler için doğal olarak bir dönüş yükümlülüğü doğmayacak. İhracatçıların yüzde 25’lik TL’ye dönüş yükümlülüğü nedeniyle zaten önemli bir girdi sağladığı belirtilirken, “Burada amaç, iş gereği olmayan dövizini DTH’ta tutan, ancak reeskont kullanımı yapmak isteyen firmaların TL’ye dönüşümüne katkı sağlamak” denildi.

Merkez Bankası’nın bankalara gönderdiği uygulama talimatında, şu ifadelere yer verilmişti:

“Yabancı para cinsi reeskont kredisi kullanacak firmaların, 30.04.2022 tarihine kadar gerçekleşecek kullanımlarda 2021/14 sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında döviz tevdiat hesapları ve katılma fonlarının en az yüzde 10’unun, 01.05.2022 tarihi ile 31.07.2022 tarihi arasında gerçekleşecek kullanımlarda ise en az yüzde 20’sinin Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşmüş olması ya da dönüşeceğine ilişkin taahhütte bulunulması şartı aranır. 01.08.2022 tarihi ve sonrasında yapılacak kullanımlarda ise döviz tevdiat hesapları ve katılma fonlarının en az yüzde 20’sinin Türk Lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşmüş olması zorunludur.”

Merkez Bankası’nın düzenleme ile ilgili yeni bir açıklama yapacağı ve kullanım esaslarını netleştireceği belirtiliyor.

Ayrıca Merkez Bankası’nın TOBB ve reel sektör temsilcileri ile Çarşamba günü yapacağı toplantıda da konuyu açıklığa kavuşturacağı belirtiliyor.