Advertisement

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Ordu Yardımlaşma Kurumu grup şirketlerinden biri olan OYAK Gıda ve Tarım Holding AŞ tarafından Asena Patent Marka Fikri Telif Hakları Danışmanlığı ve Ticareti AŞ'nin hisselerinin tamamının hisse devri yoluyla, Tamek Gıda ve Konsantre Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ise markalarının, taşınır ve taşınmaz varlıklarının, sözleşmelerinin ve çalışanlarının varlık devri ile devralınması işlemine izin verildi.

Hyperconnect, Inc'in tek kontrolünün Match Group, Inc. tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Total Produce plc ve Dole Food Company Inc'nin Dole plc altında birleşmesi işlemi uygun bulundu.

LEO Vakfı'nın tek kontrolündeki LEO Pharma A/S ve tüm iştiraklerinin belli bir orandaki hissenin Cidron Spare 11 S.à r.l aracılığıyla satın alınması yoluyla ortak kontrolünün Nordic Capital Fund X tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Hitachi Zosen Corporation ve Kawasaki Heavy Industries, Ltd'nin yeni bir ortak girişim üzerindeki ortak kontrolü devralması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama AŞ'nin tek kontrolünün Constantia Flexibles International GmbH'nin iştiraki ASAŞ Ambalaj Baskı Sanayii ve Ticareti A.Ş. tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Atılım Unlu Mamüller San. ve Tic. AŞ'nin tek kontrolünün Eksun Gıda Tarım San. Tic. AŞ tarafından işlemine izin verildi.

Surteco Group SE'nin ortak kontrolünün PKG Schürfeld Gmbh ve Surteco Group SE'nin mevcut diğer ortak fon üyeleri tarafından devralınması işlemi karara bağlandı.