Advertisement

Konuya ilişkin Kurul kararı, Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, TBB'nin 27 Ocak 2020 tarih ve 02 sayılı tavsiye kararına "şartlı" bireysel muafiyet tanındı.

Tavsiye kararına, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması dışında kalan, 25 milyon lira altı borçların yeniden yapılandırılmasında değişken faiz oranı tercih edilmesi halinde, faiz oranının 0-2 yıl vadeli işlemlerde TLREF+1, 2-5 yıl vadeli işlemlerde TLREF+2 şeklinde belirlenebilmesine dair oranların azami oranlar olması, miktar sınırlaması olmaksızın bütün yeniden yapılandırılacak borçlarda TLREF oranının üç ayda bir güncellenebilmesine ve TLREF oranının kredinin kullandırılma tarihinden bir iş günü öncesi ile 30 gün öncesinin (tatil gününe denk gelmesi durumunda takip eden iş günü seçilecek) endeks verileri kullanılmak suretiyle hesaplanabilmesine ilişkin hükümlerin ancak yeniden yapılandırmaya başvuracak borçlunun tercih etmesi halinde uygulanacak şekilde düzenlenmesi halinde bireysel muafiyet tanınmasına karar verildi.

AA