Advertisement
SEKTÖR HABERLERİ ABONE OL

Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamada Türkiye pazarından çıkmakta olan Whirlpool Ev Aletleri Pazarlama ve Ticaret AŞ ile Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ’nin yetkili servis hizmetlerini gizli bir anlaşma ile Vestel Ticaret AŞ’ye devrettiği iddiasını, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi’nin kararı üzerine yeniden değerlendirdiği belirtildi.

Rekabet Kurulu daha önce bahsi konu şikâyet nedeniyle yapılan önaraştırmada, dosya konusu iddialara yönelik olarak 4054 sayılı Kanun’un 41. Maddesi uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığına, 12.11.2019 tarihinde 19-39/612-265 sayı ile karar verildiğini ve anılan Kurul kararının Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi 02.11.2022 tarih ve 2022/148 E. 2022/1272 K. sayılı karar ile iptal edildiğini hatırlattı.

Yapılan açıklamada dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 05.01.202 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, söz konusu Mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen, Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Vestel Ticaret Anonim Şirketi hakkında soruşturma açılmasına 23-01/1 1-M sayı ile karar verildiğine yer verildi.