Advertisement

Renkli cam şişe ithalatında halihazırda uygulanan yüzde 25 ilave gümrük vergisinin kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yerli üretimin desteklenmesi amacıyla, ulusal ve uluslararası yükümlülükler göz önünde bulundurularak, Avrupa Birliği üyesi ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler haricindeki ülkelerden gerçekleştirilen muhtelif eşyaların ithalatında gümrük vergisi ile beraber ilave gümrük vergisi (İGV) uygulanıyor.

Firmalardan gelen talepler dikkate alınarak iç piyasadaki tedarik sorunları kapsamında girdi maliyetlerinin düşürülmesini teminen, farklı ebatlardaki renkli cam şişelerinde halihazırda uygulanan yüzde 25 ilave gümrük vergisi kaldırıldı.