Advertisement
HABERLER ABONE OL

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5249)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 25/02/2022 Tarihli ve 2022/261 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

–– Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği

–– Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/02/2022 Tarihli ve 10817 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/02/2022 Tarihli ve 10818, 10819, 10820 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 11/11/2021 Tarihli ve E: 2019/110, K: 2021/85 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/12/2021 Tarihli ve E: 2021/103, K: 2021/107 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/1/2022 Tarihli ve 2018/20732 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 6. Hukuk Dairesine Ait Karar

SAYIŞTAY KARARLARI

–– Sayıştay Başkanlığının 22/02/2022 Tarihli ve 10, 11, 12 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri