Advertisement
HABERLER ABONE OL

01 Ekim 2020 Tarihli ve 31261 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Silifke-Mut Devlet Yolunun 11+500.00-12+000.00 Kilometreleri Arasında Meydana Gelen Heyelan Sonrasında Bölgedeki Çalışmaların Bir An Önce Tamamlanarak Yolun Trafiğe Açılması Amacıyla Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3035)
–– Hatay İli, Antakya İlçesi, General Şükrü Kanatlı Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Tarihi Önemi Haiz Bazı Yapıların Turizme Kazandırılması Amacıyla Hatay Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3036)

YÖNETMELİKLER

–– Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehdit ve Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3033)
–– Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanlığı Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3034)
–– Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Disiplin Kurulları ve Amirleri Hakkında Yönetmelik
–– İstanbul Medeniyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kafkas Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kapadokya Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– Sanko Üniversitesi İhale Yönetmeliği

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/09/2020 Tarihli ve 9579, 9580 ve 9581 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2020 Tarihli ve 2017/28013 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri