Advertisement
HABERLER ABONE OL

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ankara Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Antalya AKEV Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Cumhuriyet Üniversitesi Optik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Gıda ve Tarımsal Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– İstinye Üniversitesi Uçucu Yağ ve Koku Duyusu Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– Samsun Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri