Advertisement

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ


YÖNETMELİKLER


–– Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hipofiz Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği


İLÂN BÖLÜMÜ


a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri