Advertisement

07 Temmuz 2020 Tarihli ve 31178 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335)

YÖNETMELİKLER

–– Üsküdar Üniversitesi Adli Bilimler ve Adli Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Üsküdar Üniversitesi Ağrı (Algoloji) Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Üsküdar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2020 Tarihli ve 2017/38098 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 4. ve 13. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri