Advertisement
HABERLER ABONE OL

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Balıkesir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– 2022 Yılı Haziran Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

– 2022 Yılı Haziran Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

– 2022 Yılı Haziran Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

– 2022 Yılı Haziran Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

– 2022 Yılı Haziran Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

– 2022 Yılı Haziran Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi

– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri