Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Bilgi Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– Kayseri Üniversitesi Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Hava Kurumu Üniversitesi İhale Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri