Advertisement

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2022 Tarihli ve E: 2020/32, K: 2022/18 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2022 Tarihli ve E: 2021/26, K: 2022/19 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 1/6/2022 Tarihli ve E: 2021/123, K: 2022/65 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri