Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Batman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2020/113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122)
–– TS 198/T1,T2,T3 V Kayışları Standardı ile İlgili Tebliğ (No: SGM-MS-2020/10)
–– TS 9809/T1 Vanalar-Dökme Demirden Küresel Vanalar-Yanıcı Gazlar İçin Standardı ile İlgili Tebliğ (No: SGM-MS-2020/11)
–– 2020 Yılı Eylül Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2020 Yılı Eylül Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2020 Yılı Eylül Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 15/9/2020 Tarihli ve 2017/40261 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri