Advertisement

15 Haziran 2020 Tarihli ve 31156 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Hacettepe Üniversitesi MS Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Atlas Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Kent Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Maltepe Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– Munzur Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Siirt Üniversitesi Öğretme ve Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri