Advertisement

17 Haziran 2020 Tarihli ve 31158 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2657)
–– Türkiye Cumhuriyeti ile Çad Cumhuriyeti Arasında 6 Mayıs 2020 ve 21 Mayıs 2020 Tarihlerinde Ankara’da İmzalanan Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmaların Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2658)
–– Türkiye-Kazakistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Onbirinci Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2659)

YÖNETMELİKLER

–– Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2656)
–– Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar ile Kanun Kapsamındaki Toksik Kimyasal Maddeler ve Prekürsörleri ile Farklı Kimyasal Maddelerin Bildirimlerinin Yapılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/17)
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2020/18)
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 12/06/2020 Tarihli ve 2020/ÖİB-K-33, 34 ve 35 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri