Advertisement
HABERLER ABONE OL

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7256 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Türk Askeri Tarih Komisyonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Silahlı Kuvvetleri Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 24/9/2020 Tarihli ve E: 2020/27, K: 2020/52 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 1/10/2020 Tarihli ve E: 2020/21, K: 2020/53 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 9. ve 11. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri