Advertisement

18 Haziran 2020 Tarihli ve 31159 Sayılı Resmi Gazete

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7245 Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Radyasyon Acil Durumlarının Yönetimine Dair Yönetmelik
–– Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2020/61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70)
–– Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)
–– Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 9)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri