Advertisement

18 Ağustos 2020 Tarihli ve 31217 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Otizm ile Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/20)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri