Advertisement

21 Eylül 2020 Tarihli ve 31251 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İbn Haldun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– İbn Haldun Üniversitesi Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EKOSEM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri