Advertisement

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Abdullah Gül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Abdullah Gül Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Bursa Uludağ Üniversitesi Mozaik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Konya Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Selçuk Üniversitesi Sinirbilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yüzüncü Yıl Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri