Advertisement

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Beykent Üniversitesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Beykent Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25/05/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-60 ve 61 Sayılı Kararları

KURUL KARARLARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/05/2021 Tarihli ve 9568 Sayılı Kararı

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/05/2021 Tarihli ve 9573 Sayılı Kararı

KARAR

–– Giresun İdare Mahkemesinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Karar

YARGI BÖLÜMÜ

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

–– Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri