Advertisement

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1276 Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde Görevlendirilmesi, Denizde Terörizmle Mücadele Harekâtlarına Katkı Sağlanabilmesi Maksadıyla Unsurlarımızın Bölge Ülkeleri Karasuları Dışında Denizde Terörizmle Mücadele Görevi İçin Yetkilendirilmeleri ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Tarafından Yapılması İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10/2/2009 Tarihli ve 934 Sayılı Kararı ile Verilen ve Son Olarak 5/2/2020 Tarihli ve 1241 Sayılı Karar ile Bir Yıl Uzatılan İzin Süresinin Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca 10/2/2021 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha Uzatılmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Sahil Güvenlik Komutanlığı Ödül Yönetmeliği
–– Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 2020 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2020 Yılı Aralık Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2020 Yılı Aralık Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– Nehir ve Göl Hidromorfolojik İzleme Tebliği (No: 2020/43)
–– Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İzlenmesine İlişkin Tebliğ
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/3)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 29/12/2020 Tarihli ve 2017/34596 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri