Advertisement
HABERLER ABONE OL

28 Ekim 2020 Tarihli ve 31288 Sayılı Resmi Gazete

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1268 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam Karşıtı Açıklamalarına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği
–– Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yüksek İhtisas Üniversitesi Deneysel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
–– Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
–– 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/10/2020 Tarihli ve 9639 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2015/52 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/33 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2016/35 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/34 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2016/61 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/35 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2016/66 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/36 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/4 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/37 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/38 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/39 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/40 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/48 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/41 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2018/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/42 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2019/46 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/43 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/44 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/34 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/45 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/43 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/46 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/58 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/47 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/61 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/48 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/69 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/49 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2018/45 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/50 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri