Advertisement

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Batman Üniversitesi Siber Güvenlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Toros Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Toros Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

– Resmî Gazete İlan Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri