Advertisement
HABERLER ABONE OL

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Altınbaş Üniversitesi Elektrikli, Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Konut Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Medikal Cihaz Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri