Advertisement
HABERLER ABONE OL

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4980)

–– Ticaret Denetmenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik

–– Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Bilimler Akademisi Akademi Genel Kurulu ile Akademi Konseyinin Seçim ve Çalışma Usullerine Dair Yönetmelik

–– Türkiye Bilimler Akademisi Araştırma Desteği Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/12/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 ve 177 Sayılı Kararları

KURUL KARARI

–– Sermaye Piyasası Kurulunun 2022 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 7/10/2021 Tarihli ve 2018/35626 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 17/11/2021 Tarihli ve 2018/27686 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 3. ve 4. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar