Advertisement
HABERLER ABONE OL

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Bünyesinde Hazırlanan Ekli Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının Eklerinde Yapılan 2021 Yılına Ait Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5018)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5020)

–– Türk-Özbek Uluslararası Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5021)

–– Türkiye-Azerbaycan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5022)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5023)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lesoto Krallığı Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5024)

–– Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5025)

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

–– AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesinin Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin I inci ve III üncü Eklerini Değiştiren 1/6/2021 Tarihli ve 1/2021 Sayılı Kararının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5019)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5027)

–– Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5028)

–– Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5029)

–– Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5030)

–– Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın TEKNOGÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5031)

–– Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ADYÜ Teknokent Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5032)

–– Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Biruni Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5033)

–– Kocaeli İli, Dilovası İlçesi Sınırları İçerisinde “Rezerv Yapı Alanı” Olarak Belirlenen Sahada Yer Alan Bazı Taşınmazların Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5034)

–– Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Topçuoğlu Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Gürcükapı Camii Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5035)

–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5036)

–– Bursa-Karacabey Ayrımı-Zeytinbağı-Mudanya İl Yolu, Bursa-Karacabey Ayrımı-Zeytinbağı-Mudanya İl Yolu-Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Sanayi Bölge Kavşağı ve Bağlantı Yolu Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5037)

–– Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Yuvarlak Ada Mevkii Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5038)

–– Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kayalık Ada Mevkii Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5039)

–– Çankırı İli, Orta İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Sakaeli Köyü Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5040)

–– Niğde İli, Merkez İlçe, Hıdırlık Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5041)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Çin Karapara Aklamayla Mücadele İzleme ve Analiz Merkezi (CAMLMAC) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5042)

YÖNETMELİKLER

–– Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5026)

–– Yurtdışında Daimî Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5043)

–– Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/20)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/38)

–– İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/12)

–– Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI

–– Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulunun 24/12/2021 Tarihli ve 2021/562 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 7/10/2021 Tarihli ve 2018/33476 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 17/11/2021 Tarihli ve 2016/2486 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 17/11/2021 Tarihli ve 2018/28616 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 2, 3 ve 4. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri