Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri için swapların payındaki düşüş ivmesi Ocak ayında da devam etti.

TCMB'nin yayımladığı Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri'ne göre Ocak ayı itibariyle swapların rezervler içindeki payı yüzde 62 seviyesine geldi. Bu oran yüzde 80'lere dayanmıştı.

Verilere göre resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 2,6 artarak 95,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 7,2 artarak 51,9 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 2,5 azalarak 42,2 milyar dolar oldu.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre değişmeyerek 28,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın yaklaşık 22,9 milyar doları anapara, 5,3 milyar doları faizden oluştu. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 59,3 milyar ABD doları olup, söz konusu tutarın 20,9 milyar ABD doları bir ay vadelidir.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 3,6 artarak 48,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.