Advertisement

Sabancı Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) yapılan açıklamada Yünsa hisse senetlerinin tamamının satılmasına karar verildiği belirtildi. Buna göre şirket yüzde 58'ine sahip olduğu Yünsa hisselerinin tamamını satacak. KAP üzerinden Pazartesi günü yapılan açıklamanın metni şu şekilde:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23 Ağustos 2019 tarihli toplantısında;

Şirketimiz portföyünde yer alan 16.878.507,00 -TL nominal değerdeki 1.687.850.700 adet YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'ne ait hisse senetlerinin tamamının satılmasına; satış işlemleri ile ilgili olarak hisse alım ve satım anlaşması ("Anlaşma") ile Anlaşma'ya ek dokümanlar ile belgeleri ve devre ilişkin sair dokümanları HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. adına imzalamaya ve devir için gerekli her türlü işlemleri gerçekleştirmeye, Chief Executive Officier Cenk ALPER ile Çimento Grup Başkanı Tamer SAKA'nın diledikleri bedel ve şartlarla, birlikte olmak şartıyla yetkili kılınmalarına karar verilmiştir.

Garanti yatırım notunda satış kararıyla ilgili olarak “Sabancı Holding'in stratejik görmediği varlıklardan çıkış stratejisini Sabancı Holding adına olumlu değerlendiriyoruz.” dendi. Deniz Yatırım'ın notunda şirketin son adımının çekirdek olmayan varlıkları elden çıkarma stratejisinin bir parçası olduğu belirtildi ve daha öncesinde TEMSA hisselerini de sattığının altı çizildi.

Yünsa hisseleri satış haberinin ardından haftaya yüzde 12 yükselişle başladı.